2024_skaparhuset_dialog2_240x117cm_veggputer

‹Alt mitt› og nymontering av verket ‹Dialog› frå 2009

2024_skaparhuset_dialog2_240x117cm_prosess
‹Dialog 2› 2024, nymontering av ‹Dialog› frå Vevringutstillinga 2009, frå monteringsprosessen. Medhjelpar Grete Huus og eg. Foto: Atle Holsen
2024_skaparhuset_dialog2_medhjelparen_atle
‹Dialog 2› 2024, nymontering av ‹Dialog› frå Vevringutstillinga 2009, frå monteringsprosessen. Medhjelpar Atle Holsen. Foto: Audgunn
2024_skaparhuset_dialog2_240x117cm_prosess_foto_gretehuus
‹Dialog 2› 2024, nymontering av ‹Dialog› frå Vevringutstillinga 2009, frå monteringsprosessen. Foto: Grete Huus

‹ALT MITT› er eit kunstprosjekt med tilbakeskodande blikk på utvalde verk eg har skapt som tekstilkunstnar frå ca 1990 og fram til i dag. Dei vil dukke opp som fysiske punktpresentasjonar i ulike miljø og på ulike stadar i Førde i løpet av 2024 og/eller som digitale presentasjonar via heime –  sida mi. Fysiske monteringar i Førde vil stå 14 dagar til 1 månad. 

Prosjektet ‹Alt mitt› er støtta økonomisk av Sogn og Fjordane Kunstmuseum/Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane sitt produksjonsstipend frå Bildende Kunstnernes Hjelpefond 2023 og Vestland Fylkeskommune sitt kunstnerstipend 2023.

Fotodokumentasjon: Fotograf Øystein Klakegg.

Fagleg og praktisk medhjelper: Grete Huus, utd.kunstkurator v/KHiB (no KMD)

Vevringutstillinga 2009

‹Alt mitt› og nymontering av verket ‹Dialog› frå 2009

‹Alt mitt› og ‹Dialog 2›