‹Tråd 7›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj.

‹Tråd›, 2010

‹Tråd›, 2010

‹Tråd 9›, 2010, 23×23 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detail.
‹Tråd 9›, 2010, 23×23 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj..
‹Tråd 9›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj.
‹Tråd 9›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj.
‹Tråd 8›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 8›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 7›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 7›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 9›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting .
‹Tråd 9›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting .

‹Tråd›, 2010

Det tekstile biletet ser tilsynelatande figurlaust ut, men etterkvart vil ein kunne oppfatte og tolke biletet slik at ein får ei fornemming om kva utgangspunktet er. - trådar på eit svart bord...