Invitasjon, SFKM, motiv detalj av ‹Oppsamling›, foto: Oddleif Apneseth

‹OPPSAMLING›, detalj, 2018-2020, Tekstile restar, lim og knutar, hekla element mm, ca 3 x45x30 cm, foto Audgunn.

‹OPPSAMLING›, 2018-2020, Tekstile restar, lim og knutar, hekla element mm, ca 3 x45x30 cm, foto Audgunn.

‹DANS›, 2020, kjolestoff, streng og brenneslerøter, 4 stk element, a ca 25 x 20 x 15 cm, foto Audgunn

‹DANS›, 2020, kjolestoff, streng og brenneslerøter, 4 stk element, a ca 25 x 20 x 15 cm, foto Audgunn

‹MØNSTRING 2021› er ei medlemsutstilling for dei to kunstnarorganisasjonane i Sogn og Fjordane: Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) og Norske Kunsthandverkarar Vest-Norge, avdeling Sogn og Fjordane (NKVN). Til saman har 35 kunstnarar meldt seg på utstillinga i 2021. Av det innsende materialet har kurator sett saman utstillinga som viser eit tidsbilete på kunstscena i regionen no.
Utstillinga varer frå 13.mars 2021 til 25.april 2021.
KURATOR: Eirin Malund Svendsen

Om utstillinga

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Del / Share

This post is also available in: English