Textile Shape, 2013, ca 10X10X9 cm, wool jersey, wool thread, hand sewing.

‹Tekstilform›, 2013, ca 10x10x9cm, ulljersey, ulltråd, handsaum.

‹Tekstilform›, 2013, den same forma frå to sider.

‹Tekstilform›, 2013, den same forma frå to sider.

‹Textile Shapes›, 2013, ca 10x10X 9 cm, felted woolen jersey strips and woolen thread, handsewing.

‹Tekstilform›, 2013, ca 10x10x9 cm, ulljersy, ulltråd, handsaum.

Dette er ei gruppe ‹tekstilformer› produsert i 2013 og mine arbeid som eg lager i ‹mellomtider›  -arbeidet kan utførast kor som helst og alle plassar. Eg treng ullremser, tråd og nål – og ein fredleg plass.
 Ullremsene er sydd saman for hand med vanlege handsaumsting. Det vert ein variasjon i overflate ved sømteknikken og ved at remsene er varierte. Forma dannar seg sjølv til ulike små skålformer for oppbevaring av trillande objekt, smykker og anna…
Materiale/teknikk: tova ulljerseyremser og ullråd.
Mål: varierte ca 10X10X10 cm.

nettbutikk

Del / Share

This post is also available in: English