Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, detalj.

Statens hus, Moss, 1993

Statens hus, Moss, 1993

Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, detalj.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, detalj.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, skisseprosess.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, skisseprosess.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, korridorende.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, korridorende.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, detalj.
Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale, detalj.

Statens hus, Moss, 1993

Utsmykking Statens Hus, Moss, 1993, ca 400m2, linoleum golvmateriale. 1. januar 1993

Golvutsmykking i linoleum fordelt over 3 stk. situasjonar x 3 etasjar x 2 fløyer. til saman ca 400m2. Kvar etasje har ulik fargekomposisjon. Dei ulike situasjonane er: Rom ved trapp/heis og to ulike korridorendar. Bileta viser detalj frå rom ved trapp/heis.
Teknikk/materiale: Linoleum golvmateriale
Mål: ca 400m2