‹På kryss og tvers›, 1994, nymontering no på Frydenbø Bil (tidlegare Berge & Co)

IMG_7783 kopi

På kryss og tvers i Førde med tekstilen ‹På kryss og tvers›, fyrste gong vist i Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane og på utstillinga ‹40-50-60› i 1994. Eg (40),  Astrid Wittersø (50) og Astrid Myklebust (60) stilte ut saman då fylkesgalleriet var i Rødekorsbygget. No i 2024 er ein av dei tekstilane eg stilte ut  der restaurert og montert på ny i bilforretninga FRYDENBØ BIL (tidlegare Berge & Co), Kronborg. Dette er 4. punktpresentasjonen som inngår i prosjektet ‹ALT MITT›. På denne måten kjem eg i kontakt med folk som er i ein annan arbeidssituasjon enn i kunst- og kulturinstitusjonar. Det set eg stor pris på!

‹ALT MITT› er eit kunstprosjekt med tilbakeskodande blikk på kunstnarskapet mitt som tekstilkunstnar frå ca 1990 og fram til i dag; både utprøvingar og ferdige verk. Noko av dette materialet vil dukke opp som fysiske punktpresentasjonar i ulike miljø i Førde. Val av verk vert bestemt med bakgrunn i den aktuelle plassen/situasjonen, og monteringane vil stå i ca 1 månad. ‹Alt mitt›-prosjektet blir fortløpande dokumentert og utdjupa her på www.audgunn.no. 

Meir foto

Montering av ‹Dialog 2› 2024, ei nymontering av ‹Dialog› frå Vevringutstillinga 2009.

2024_skaparhuset_dialog2_240x117cm_veggputer

Eg vandrar vidare i Førde, denne gongen til ‹randsona› av sentrum. Plassen ligg ytst på Øyrane (Øyrane 12), og er inngangshallen til ‹Skaparhuset›, Fagskulen Vestland/Campus Verftet og Sunnfjordparken/Verftet pub. Ope i opningstidene til leigetakarar i bygget.

Her er det ein oransje vegg som eg ikke trudde eg skulle kunne bruke, men etter kvart vart eg fortruleg med denne ganske røffe veggen i eit  inngangsparti med tidvis stor ‹trafikk› av folk i alle aldrar. I ein kasse fann eg fram verket ‹Dialog› som eg no såg kunne ha aktuelle kvalitetar i nett dette miljøet.  Slik vart det til at den oransje veggen og desse ‹veggputene› enda opp i eit godt samspel; – like ‹ufine› begge to…

Også ved denne punktpresentasjonen fekk eg fagleg og praktisk hjelp av Grete Huus

Litt meir bilete frå monteringsprosess

Nymontering av ‹Mine striper› og tilhøyrande prøvetrykk (i omdanna form), 1993 -2024

2024_altmitt_altiførde_IMG_6479 kopi

Første mars vart den andre punktpresentasjonen montert i ein monter i handelshuset Alti Førde som del av prosjektet ‹Alt mitt2024. Å presentere arbeida mine i eit handelshus er ein måte å blande kulturar på. Også i biletmaterialet der reflekser frå omgjevnadane inngår og forklarar situasjonen. ‹Mine striper› var første gang vist på separatutstillinga mi i Kunstnerforbundet i 1993.

‹ALT MITT› er eit kunstprosjekt med tilbakeskodande blikk på utvalde verk eg har skapt som tekstilkunstnar frå ca 1990 og fram til i dag. Dei vil dukke opp som fysiske punktpresentasjonar i ulike miljø og på ulike stadar i Førde i løpet av 2024 og/eller som digitale presentasjonar via heimesida mi. Fysiske monteringar i Førde vil stå 14 dagar til 1 månad. 

Takk for praktisk og fagleg hjelp:
Grete Huus, utd.kunstkurator v/KHiB (no KMD).

Takk også til Atle!

Sjå meir

Nymontering av ‹Tre kjolar og ei gardin› frå 2005

DSC_6380 kopi

Nymontering av ‹Tre kjolar og ei gardin› frе 2005 ved bruktbutikken ‹Poden og Boden› som er i det nye Elvekanten-bygget i Førde sentrum. Dette inngår i prosjektet ‹ALT MITT›.

Sjå meir

Kunstnarstipend frå Vestland Fylkeskommune 2023

2023_destruksjon_tvinning_omdanning_IMG

Eg er tildelt kunstnarstipend for 2023 frå Vestland fylkeskommune. Eg takkar politikarar, byråkratar og kunstnarorganisasjonar for at det er oppretta ei stipendordning for visuell kunst som kunstnarar kan søkje på.  Kunstnarstipend skal gje skapande og utøvande kunstnarar høve til å utvikle sine kunstnarlege utrykk eller eksperimentere med nye uttrykk gjennom til dømes ein periode med fordjuping og/eller fagleg påfyll. Stipenda skal gje merksemd til dei utvald kunstnarskapa. Det var 72 søkjarar innan visuell kunst og 10 som fekk tildeling.

Vestland fylke

Hent fleire

Audgunn Naustdal Holsen

I arbeid med eit verk kjem ideen om korleis eg kan bruke restane i neste, enten som inspirasjon, eller konkret opprydding. Dette er ei av mine mange sider ved arbeidsprosessane.
Eg vekslar mellom tekstilkunst, -design og -handverk, og gjev alle lik status. Eg likar å analysere situasjonar og tenkje gjennom forhold mellom teknikk, materiale og situasjon.
I utsmykkingsamanheng har eg arbeidd med tekstile element for vegg som har ein lydabsorberande effekt.

I arbeid med eit verk kjem ideen om korleis eg kan bruke restane i neste, enten som inspirasjon, eller konkret opprydding. Dette er ei av mine mange sider ved arbeidsprosessane.
Eg vekslar mellom tekstilkunst, -design og -handverk, og gjev alle lik status. Eg likar å analysere situasjonar og tenkje gjennom forhold mellom teknikk, materiale og situasjon.
I utsmykkingsamanheng har eg arbeidd med tekstile element for vegg som har ein lydabsorberande effekt.