Remontering av ‹Tre kjolar og ei gardin› frå 2005

DSC_6380 kopi

Remontering av ‹Tre kjolar og ei gardin› frе 2005 ved bruktbutikken ‹Poden og Boden› som er i det nye Elvekanten-bygget i Førde sentrum. Dette inngår i prosjektet ‹ALT MITT›.

Sjå meir

Kunstnarstipend frå Vestland Fylkeskommune 2023

‹Omdanning›, prosessbilete, 2023, Transformation of textile material, sketch illustration.
‹Omdanning›, prosessbilete, 2023, Transformation of textile material, sketch illustration.

Eg er tildelt kunstnarstipend for 2023 frå Vestland fylkeskommune. Eg takkar politikarar, byråkratar og kunstnarorganisasjonar for at det er oppretta ei stipendordning for visuell kunst som kunstnarar kan søkje på.  Kunstnarstipend skal gje skapande og utøvande kunstnarar høve til å utvikle sine kunstnarlege utrykk eller eksperimentere med nye uttrykk gjennom til dømes ein periode med fordjuping og/eller fagleg påfyll. Stipenda skal gje merksemd til dei utvald kunstnarskapa. Det var 72 søkjarar innan visuell kunst og 10 som fekk tildeling.

Vestland fylke

Medlemsutstillinga 2023, Sunnfjord Kunstlag

‹Alle blyantane mine›, 2023, blyantteikning...
‹Alle blyantane mine›, 2023, blyantteikning...

‹Alle blyantane mine 1› og ‹Alle blyantane mine 2› har vore med på medlemsutstillinga til Sunnfjord Kunstlag og som har vore arrangert i Førdehuset, Sunnfjord kommune frå 18. novenber til 3. desember 2023. Dette er dei to fyrste teiningane med blyantane mine som eg kunne finne i huset mitt.

Sjå meir

Mitt aller fyrste utleige av kunst!

På plass hos ein kunde...
På plass hos ein kunde...

Mitt aller fyrste utleige av kunst! ‹Broderi/Embroidery› er no til utleige gjennom nettsida LEIGA.NO; ei nettside der ein kan kjøpe og leige kuratert kunst online.

Sjå meir

leiga.no

VISP

Lanseringsutstilling for Leiga 12. mai 2023, CM7, Bergen

Lanseringsutstilling
Frå lanseringsutstillinga i CM7 (Visp sine lokale). Foto: Bjarte Bjørkum

I samband med lansering av nettsida Leiga.no arrangerte VISP ei utstilling der fleire av LEIGA sine kunstnarane deltok.
LEIGA er ei nettside der ein kan kjøpe og leige kuratert kunst online.  Leiga.no er eit prøveprosjekt og er støtta av Kulturdirektoratet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.    Mine arbeid som var med på utstillinga var  ‹Under treet› og ‹Vinterskog›

VISP

leiga.no

Hent fleire

Audgunn Naustdal Holsen

I arbeidet med eit verk kjem idear til korleis eg kan bruke restane i neste verk, enten som inspirasjon eller konkret oppryddingsarbeid. Dette er en av mine mange sider ved arbeidsprosessar. Eg vekslar mellom tekstilkunst, design og handverk. Eg likar å analysere situasjonar og tenkje på forholdet mellom teknikk, materiale og situasjonar.  Eg jobbar med kunst på heiltid. Eg har også arbeidd med offentlig utsmykking der eg har laga tekstilar som har ein lydabsorberande effekt. Mine ‹Veggputer› er døme på dette.