Foto: Øystein Klakegg

‹Alt mitt› og remontering av ‹Tre kjoler og ei gardin› frå 2005

Remontering av ‹Tre kjolar og ei gardin› frе 2005 ved bruktbutikken ‹Poden og Boden› som er i det nye Elvekanten-bygget i Førde sentrum. Dette inngår i prosjektet ‹ALT MITT›. foto: Øystein Klakegg.