Det store mjuke øyeblikk på Finnskogen 2017

Foto av ‹Rosa variosa› 2017, ca 40x40x70 cm, detalj og ‹Mine striper› 1993, 197×180 cm

Det store mjuke øyeblikk på Finnskogen 10. mars – 12. mars 2017. Norske Tekstilkunstnere (NTK) feirar 40 årsjubileum gjennom heile 2017 med fleire utstillingar og arrangement rundt om i landet. Årets Finnskogutstilling på Røgden Bruk vil vise mangfaldet innan norsk tekstilkunst. Alle medlemmane i NTK blei invitert til å sende inn bilete av både nyare […]