‹Tekstilkloss› i kunstbutikken ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM)

‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x10x4 cm, ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.

I arbeid med eit verk kjem ideen om korleis eg kan bruke restane i neste, enten som inspirasjon, eller konkret opprydding. Dette er ei av mine mange sider ved arbeidsprosessane. Eg vekslar mellom tekstilkunst, -design og -handverk, og gjev alle lik status. Eg likar å analysere situasjonar og tenkje gjennom forhold mellom teknikk, materiale og situasjon. I utsmykkingsamanheng har eg arbeidd med tekstile element for vegg som har ein lydabsorberande effekt.