‹Alle blyantene›, 2023

2023_blyantanemine_1 kopi
‹Alle blyantene mine 1›, 2023, 18x16 cm (24x24 cm ramme), blyantteikning,
2023_blyantanemine_4_detalj
‹Alle blyantene mine 4›, detalj, 13x17 cm, blyantteikning
Fleire teikneøvingar, montert for lagring og emballasje.
Fleire teikneøvingar, montert for lagring og emballering.

For nokre år sidene fann eg fram alle blyantene mine og teikna nokre rytmiske teikningar med dei. Desse har vore liggande sidan. No når eg har eit prosjekt som har arbeidstittel ‹Alt mitt› gjentok eg prosessen med nokre nye teikningar

‹Alle blyantene›, 2023

For nokre år sidene fann eg fram alle blyantene mine og teikna nokre rytmiske teikningar med dei. Desse har vore liggande sidan. No når eg har eit prosjekt som har arbeidstittel ‹Alt mitt› gjentok eg prosessen med nokre nye teikningar