Foto: Øystein Klakegg

‹Alt mitt› og remontering av ‹Tre kjoler og ei gardin› frå 2005

4562 kopi
‹Tre kjoler og ei gardin›, 2005, 190x290 cm, kjole- og gardinstoff limt på vegg med montasjelim (reversible). Foto: Øystein Klakegg
2024_trekjolarogeigardin_foto_øklakegg_4555 kopi
Veggen i gangen ved bruktkledebutikken ‹Poden og Boden›. Foto: Øystein Klakegg
4563 kopi
‹Tre kjoler og ei gardin›, detalj, 2005, 190x290 cm, kjole- og gardinstoff limt på vegg med montasjelim (reversible). Foto: Øystein Klakegg
DSC_6376 kopi
Montering...
IMG_6742 kopi 2
Montering...

‹ALT MITT› er eit retrospektivt prosjekt som skal gjennomførast i 2024. Tanken er å gå gjennom det tekstile materialet mitt og presentere dette i andre omgjevnadar enn i ‹gallerirommet›. Dette kan vere ferdige tekstilar, tekstilmateriale eller omdanna tekstile verk. Dette vil eg presentere på ny og samtidig måte for 2024. Det fyrste prosjektet i 2024 er remontering av ‹Tre kjolar og ei gardin› frå utstilling i Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Kunstsenteret i Førdehuset, 2005. Plassen er ved bruktbutikken ‹Poden og Boden› i nye Elvekantenbygget, Førde sentrum. Målet er å ta stilling til det tekstile materialet mitt og finne ut vegen vidare for meg og dei ulike prosjekta mine. 

Takk for praktisk og fagleg hjelp:
Grete Huus, utd.kunstkurator v/KHiB (no KMD).

Takk også til Atle!

Sjå om utstillinga 2005

‹Alt mitt› og remontering av ‹Tre kjoler og ei gardin› frå 2005

Remontering av ‹Tre kjolar og ei gardin› frе 2005 ved bruktbutikken ‹Poden og Boden› som er i det nye Elvekanten-bygget i Førde sentrum. Dette inngår i prosjektet ‹ALT MITT›. foto: Øystein Klakegg.