‹Frieri›, 2005

«PROPORSAL», 2005, 4 pieces à 75x60 cm (161x153 cm monted), dress material, padding, plywood, glue and sewing thread.
«FRIERI», 2005, 4 stk element à 75×60 cm (161×153 cm montert), kjolestoff, dakronvatt, kryssfiner, lim og sytråd. Foto. O. Apneseth
‹FRIERI›, 2005, 4 stk element à 75×60 cm (161×153 cm montert), kjolestoff, dakronvatt, kryssfiner, lim og sytråd. Foto O. Apneseth
‹FRIERI›, 2005, 4 stk element à 75×60 cm (161×153 cm montert), kjolestoff, dakronvatt, kryssfiner, lim og sytråd. Foto O. Apneseth
‹FRIERI›, 2005, 4 stk element à 75×60 cm (161×153 cm montert), kjolestoff, dakronvatt, kryssfiner, lim og sytråd. Foto O. Reiakvam
‹FRIERI›, 2005, 4 stk element à 75×60 cm (161×153 cm montert), kjolestoff, dakronvatt, kryssfiner, lim og sytråd. Foto O. Reiakvam
«FRIERI», 2005, 4 stk element à 75×60 cm (161×153 cm montert), kjolestoff, dakronvatt, kryssfiner, lim og sytråd. Oppteikning.
«FRIERI», 2005, 4 stk element à 75×60 cm (161×153 cm montert), kjolestoff, dakronvatt, kryssfiner, lim og sytråd. Oppteikning.

Eg ynskte å finne andre former på tekstilane mine. Med ei meir samansett form på teknikk, materiale og reiskap kan det ligge meir meining i alle delane i arbeidsprosessen. I verket «Frieri» har eg funne ei manneform og ei kvinneform og sett desse saman. Ved å skjære figurforma ut i kryssfiner med lauvsag «tøtsjar» eg bort i det mannlege. Ved å trekkje figurforma med kjolestoff og bruke lappesaum vender eg meg mot det kvinnelege.
Mål: 4 stk element à 75×60 cm (161×153 cm montert med alle element)
Teknikk/materiale:
 Kjolestoff, dakronvatt, kryssfiner, lim og sytråd

‹Frieri›, 2005

I verket «Frieri» har eg funne ei manneform og ei kvinneform og sett desse saman. -som eit ‹møte›...