Gruppe med ‹Tekstilformer›, 2012

Group of ‹Textile Shapes›, 2012, varying sizes ca 9.5 X 8 X 9 cm, felted woolen jersey strips and woolen thread, textile print.
Gruppe med ‹Tekstilformer›, 2012, varierande storleik ca 9,5 x 8 x 9 cm, tova ulljersey strimler og ulltråd, tekstiltrykk.
Group of ‹Textile Shapes›, 2012, varying sizes ca 9.5 X 8 X 9 cm, felted woolen jersey strips and woolen thread, textile print.
Gruppe med ‹Tekstilformer›, 2012, varierande storleik ca 9,5 x 8 x 9 cm, tova ulljersey strimler og ulltråd, tekstiltrykk.
Group of ‹Textile Shapes›, 2012, varying sizes ca 9.5 X 8 X 9 cm, felted woolen jersey strips and woolen thread, textile print.
Gruppe med ‹Tekstilformer›, 2012, varierande storleik ca 9,5 x 8 x 9 cm, tova ulljersey strimler og ulltråd, tekstiltrykk.

Dette er ei gruppe ‹tekstilformer› produsert i 2012 og mine arbeid som eg lager mellomtida…  -arbeidet kan utførast kor som helst og alle plassar. Eg treng ullremser, tråd og nål – og ein fredleg plass. Ullremsene er sydd saman for hand med vanlege handsaumsting. Det vert ein variasjon i overflate ved sømteknikken og ved at remsene er varierte. Forma dannar seg sjølv til ulike små skålformer for oppbevaring av trillande objekt, smykker og anna…
Materiale/teknikk: tova ulljerseyremser og ullråd.
Mål: varierte ca 10X10X10 cm.

Gruppe med ‹Tekstilformer›, 2012

Dette er ei gruppe med ‹Tekstilformer› laga i 2012. Dette er arbeid eg lagar i ‹mellomtida› mi... Når eg treng å tenkje. Ulltråd, nål og ullremser - og ein roleg plass.