KUR 1; Juleutstilling og workshop 2011

In the ‹popup› art space...
I ‹popup› kunstrommet…
Mounting the gallery shelves.
Montering av gallerihyller.
Gallery Shelves and exhibit tables are almost done.
Gallerihyller og utstillingsbord er nesten ferdig.
In the ‹popup› art space...
I utstillingsrommet.
From the exhibition.
Frå utstillinga.
Workshop; shaping of wax candles
Workshop; dypping av lys
Workshop; Christmas decorations of textile.
Workshop; juledekorasjon i tekstil.
Disassembling ...
Demontering

KUNST UTAN ROM (KUR) er ei nystarta ”kunstnargruppe som har til hensikt å skipe til ulike korte kunstprosjekt nokre gonger kvart år.
Dette fyrste arrangementet vi arrangerte var  ein ‹popup› kunstbutikk med ‹workshop›. Vi leigde eit tomt lokale i Førde sentrum for ei veke og hadde kunstutsal og juleverkstad frå torsdag til sundag. Dette vart eit fagleg og sosialt arrangement.
Dei som var med på dette fyrste arrangementet både i og utanfor kulissane er:
Astrid Wittersø, Aud Indrebø, Karen Helga Maurstig, Ingjerd Monsen Hjelmeland, Merete Hol Tefre, Audgunn Naustdal Holsen, Inghild Sleire, Jorunn Mulen, Magni Jensen.

Bilete på Facebook

KUR 1; Juleutstilling og workshop 2011

Det fyrste arrangementet vi arrangerte var ein ‹popup› kunstbutikk med ‹workshop›.