KUR 11; Vindauge 1 ‹8. mars 2014›

KUR 11; 8. mars installasjon, materiale på lager
KUR 11; 8. mars installasjon, materiale på lager
KUR 11; 8. mars installasjon, materiale på lager
KUR 11; 8. mars installasjon, materiale på lager
KUR 11; 8. mars installasjon, planlegging og gjennomføring av installasjonen...
KUR 11; 8. mars installasjon, planlegging og gjennomføring av installasjonen…
KUR 11; 8. mars installasjon, den ferdige installasjonen...
KUR 11; 8. mars installasjon, den ferdige installasjonen…
KUR 11; 8. mars installasjon, info...
KUR 11; 8. mars installasjon, info…

KUR 11; Vindauge 1 ‹8. mars 2014›

Tradisjonen tru markerte vi også dette året kvinnedagen med eit kunstprosjekt. KUR har vore opptatt av ledige butikklokale og tomme butikkindauge i Førde sentrum. Vi starta no med ein serie vindaugeutstillingar. For å illustrere den stereotype kvinneframstillinga i samfunnet stilte vi ut litt defekte utstillingsdokker 8. - 16. mars 2014.