Denne gongen spente vi opp eit fiskenett som dekka heile vindauget. I fiskenettet vevde vi inn lett tilgjengeleg materiale som t.d. ”strips”, plastrestar o.a.