KUR 15; KUR ser på Førde

img_3382

KUR 15; KUR ser på Førde

KUR-samarbeidet vårt vart ein gong starta ved at gruppa leita etter eit fellesrom i Førde sentrum. Samarbeidet vart avslutta med at vi såg på Førde... Vi fotograferte, snakka og utveksla tankar om Førde og dei ”uvesentlege” mellomromma. Foto frå denne seansen vart ei tankemessig avslutning på KUR som kunstprosjekt.