KUR 2; Kvinnedagen, 2012

Installation of text on buildings in downtown Førde
Plassering av tekst på bygg i Førde sentrum
One of the text in production...
Ein av tekstane under produksjon…
A text placed in a warehouse ...
Ein tekst plassert i eit varehus…

KUR 2; Kvinnedagen, 2012

Kombinert workshop i grafikk og installasjonsstunt av grafiske tekstar i Førde sentrum.