KUR 4; Juleutstilling og workshop 2012

From the workshop.
Frå workshopen
Construction of the interior.
Bygging av interiøret.
Graphics in the exhibition.
Grafikk i utstillinga.
Communication
Formidling…
Testing of the technique before the workshop.
Utprøving av teknikk før workshopen.
Two young ladies enjoyed the workshop.
To unge damer likte workshopen.
Julepapir i blokktrykk.
Cristmas paper in block print.
From the showroom.
Frå utstillingslokalet.
From the workshop.
Frå workshopen.

KUNST UTAN ROM er ei kunstnergruppe som har til hensikt å skipe til ulike korte kunstprosjekt nokre gonger kvart år.
Dette er den andre året vi arrangerer eit juleprosjekt før jul i sentrum sør i Førde. Vi leigde også denne gongen eit tomt lokale i Førde sentrum for ei veke og hadde kunstutsal og juleverkstad frå torsdag til sundag.

Kunstnarar:
Karen Helga Maurstig, Astrid Wittersø, Inghild Sleire, Merete Hol Tefre, Aud Indrebø og Audgunn Naustdal Holsen.
Inviterte kunstnarar:
Jorunn Mulen og Astrid Myklebust

Facebooklink

KUR 4; Juleutstilling og workshop 2012

Kunstbutikk og workshop. Dette er andre året vi arrangerer sit slikt arrangement; som ei hending i førjulstida i Førde sentrum.