‹Oppspilt›, 2014

Oppspila tekstil, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum.
Oppspila tekstil, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, skisse…, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum.
Oppspila tekstil, skisse…, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, før montering…, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum.
Oppspila tekstil, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, under arbeidsprosess med montering (strikking), tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, under arbeidsprosess med montering (strikking), tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, ‹strikkemaskina›, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum.
Oppspila tekstil, ‹strikkemaskina›, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, tidleg utprøving i å strikke tråden, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, tidleg utprøving i å strikke tråden, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, oppstrikka tekstil, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Oppspila tekstil, oppstrikka tkstil, detalj, tekstiltrykk på lerretstoff, trespiler, saum
Lita form, 2014
Lita form, 2014
‹Oppspilt› tråden i nøster, tekstil, tekstiltrykk på bomullslerret, trepinner, saum…
‹Oppspilt› tråden i nøster, tekstil, tekstiltrykk på bomullslerret, trepinner, saum…

Tekstile arbeid må ofte ha ei form for oppstiving… Det kan vere at den heng på ein kropp eller har ei stang i øvste kant. Eg har ofte vore litt irritert på dette ‹tillegget› og skula mot dei som kan komme med objektet sitt og setje det på plass på eit bord eller golv og det står av seg sjølv. Dette har ført meg over på 3-dimensjonale objekt og bruk av anna materiale som ein integrert del av verket. Eg har trekt tekstil rundt plater, laga ‹trekroppar› og trekt med tekstil, fylt tekstile objekt med treull og brukt tekstile material som er stivt i seg sjølv.

Ofte snur og vender eg på det materiale som ligg rundt meg og må ryddast opp i… I dette prosjektet har eg brukt min fasinasjon av tekstile teknikkar (rouleau-snor) som inngår i ordinær handarbeidsteknikkar og stiva dette opp med trepinnar. ‹Tråden› vert som ein leddorm og vil styre uttrykket om eg danderer det på ulike måtar. Eg tenkjer meg denne dimensjonale ‹tråden› som basis for ulike temporære og/eller stads-spesifikke verk, med uendelege måtar å bruke den på. Ved å strikke ‹tråden› med grove masker oppnår eg at eg kan rekke den opp igjen og strikke på nytt med ei ny oppskrift… ; holmønster, totrådstrikking, rundstrikk, hekling, surring…