‹Resten›, 2013

‹Resten›, 2013, detalj…
‹Resten›, 2013, detalj…
My work ‹The rest›, 2013, detail...
‹Resten›, 2013, detalj frå toppen.
‹Resten›, 2013, detalj
‹Resten›, 2013, detalj
Arbeidet mitt ‹Resten›, 2013, detalj…
‹Resten›, 2013, detalj…
‹Resten› stilt ut på Vevringutstillinga 2013.
‹Resten› stilt ut på Vevringutstillinga 2013.

Eg er opptatt av å bruke det materialet som ligg nær ved og som må takast stilling til; enten kaste eller bruke. Å lime saman verdilaust materiale er meiningslaust og eg kjenner at det å gjere det kjennest bortimot manisk; ei tilstand som ligg latent i oss alle…
Mål: ca 30 x 30 x 200 cm, varierande lengde alt etter utstillingsstad
Materiale: Restar frå anna tekstile arbeid

‹Resten›, 2013

Eg er opptatt av å bruke det materialet som ligg nær ved og som må takast stilling til; enten kaste eller bruke.