‹Small Talk›, 2014

‹Small Talk›, 2014, 20x30 cm, embroidery, patchworkseam, cotton canvas...
‹Small Talk›, 2014, 20×30 cm, embroidery, patchwork seam, cotton canvas…
‹Small Talk›, 2014, 20x30 cm, embroidery, patchwork
seam, cotton canvas..., detail
‹Small Talk›, 2014, 20×30 cm, embroidery, patchwork seam, cotton canvas…, detail
‹Small Talk›, 2014, 20×30 cm, embroidery, patchwork seam, cotton canvas…, detail
‹Small Talk›, 2014, 20×30 cm, embroidery, patchwork seam, cotton canvas…, detail

Det føregår ein dialog mellom to medium; botnstoffet/lappeteppet og broderiet/applikasjonen. Broderiet gjentek element i botnstoffet som når to personar snakkar saman utan å tilføre nytt; berre stadfestar det den andre seier.
Materiale/teknikk: Bomullslerret, sytråd, lappeteknikk, applikasjon, broderi
Mål: ca 20×30 cm

‹Small Talk›, 2014

‹Small Talk›, 2015, 20x30 cm, embroidery, patchwork seam, cotton canvas...