‹Tekstilkloss› 2021

‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x10x4 cm, ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.
‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x10x4 cm, ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.
DSC_5401 kopi
‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x10x4 cm, ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.
‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x10x4 cm, ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.
‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x10x4 cm, ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.

Treklossen er forma slik at den står litt skrå (ala ståande biletramme) og på toppen er det skore eit spor der ein kan plasere eit foto, visittkort mm. Tekstilklossen kan stillast ut på bord, på vegg eller ei hylle. Dei kan også ha ein bruksfunksjon ved å vere ‹stativ› for eit foto, visittkort eller anna ein vil trekkje fram.

‹Tekstilkloss› 2021

‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x12x4 cm, ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.