‹Tråd›, 2010

‹Tråd› 1 og 2, 2010, 23×23 cm, ullstoff, ulltråd, korssting .
‹Tråd› 1 og 2, 2010, 23×23 cm, ullstoff, ulltråd, korssting .
‹Tråd 9›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting .
‹Tråd 9›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting .
‹Tråd 9›, 2010, 23×23 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detail.
‹Tråd 9›, 2010, 23×23 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj..
‹Tråd 9›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj.
‹Tråd 9›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj.
‹Tråd 8›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 8›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 7›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 7›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 7›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj.
‹Tråd 7›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting, detalj.
‹Tråd 5›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.
‹Tråd 5›, 2010, 40 x 30 cm, ullstoff, ulltråd, korssting.

Korsstingbroderia er sydd etter ei digitalt grovkorna pikselbilete der kvart punkt har ein valør. Valørane er gjenskapt i farga ulltråd med tilsvarande valørar der den mørkaste eller lysaste valøren tilsvarar ullstoffet det er sydd på. Det digitale biletet har ca 250 valørar som her er redusert til 15- 20 med mest mogeleg jamne trinn. Det tekstile biletet ser tilsynelatande figurlaust ut, men etterkvart vil ein kunne oppfatte og tolke biletet slik at ein får ei fornemming om kva utgangspunktet er. – trådar på eit svart bord…
Teknikk/materiale: Korsstingbroderi, ulltråd, ullstoff, klippsramme u/glas, dacronvatt, trelim, strikk, overkastsaum.

Mål: 23×23 cm.

‹Tråd›, 2010

Det tekstile biletet ser tilsynelatande figurlaust ut, men etterkvart vil ein kunne oppfatte og tolke biletet slik at ein får ei fornemming om kva utgangspunktet er. - trådar på eit svart bord...