‹Trådknyting›, 2012

‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting. under arbeidet.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting. under arbeidet.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, i utstillingsrommet.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, i utstillingsrommet.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, detalj.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, detalj.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, detalj.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, detalj.
‹Trådknyting›,2012, 40x40x120 cm, trådrestar, knyting, detalj.
‹Trådknyting›,2012, 40x40x120 cm, trådrestar, knyting, detalj.
‹Trådknyting›,2012, 40x40x120 cm, trådrestar, knyting, detalj.
‹Trådknyting›,2012, 40x40x120 cm, trådrestar, knyting, detalj.
‹Trådknyting›,2012, 40x40x120 cm, trådrestar, knyting, detalj.
‹Trådknyting›,2012, 40x40x120 cm, trådrestar, knyting, detalj.

Dette er eit arbeid som vart valt ut til utstillinga ‹kunstSF 2012› i Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde. I katalogen skriv kuratoren om arbeidet mitt:
›‹Audgunn Naustdal Holsen uttrykker ikke åpent noe bestemt innhold i sitt ‹Trådknyting›, men arbeidets skjøre form og prosessuelle uttrykk kan gi assosiasjoner til former for sorgbearbeiding. Stiv lerretstråd gir Holsen muligheten til å knyte tredimensjonalt, og de mange lenkede trådene kan minne om nettverk av celler, eller tynne strukturer spunnet av en edderkoppkropp. ‹Trådknyting› handler om sin egen meditative prosess, og om å bruke det minste lille som er til overs. Det har noe inderlig og sårt ved seg, og vil kunne møte svært individuelle og personlige tolkninger hos betrakterne.›‹
Utdrag fra katalogteksten «Kunsten og stedet» av Solveig Lønmo

‹Trådknyting›, 2012

Når du sit framfor ein haug med trådrestar og berre startar å knyte; tråd for tråd...