Vevringutstilinga 2013

Arbeidet mitt ‹Resten›, 2013, detalj…
Arbeidet mitt ‹Resten›, 2013, detalj…
My work ‹The rest›, 2013, detail...
Arbeidet mitt ‹Resten›, 2013, detalj…
‹Resten›, 2013, detalj
Mitt arbeid ‹Resten›, 2013, detalj
A situation in the exhibition.
Ein situasjon i utstillinga.
The exhibition space is an old cowshed ...
Utstillingsrommet er ein gamal fjøs…
Pages 1 and 2 in the catalog.
Side 1 og 2 i katalogen.

Dette er ei årleg utstilling av biletkunst og kunsthandverk frå norden. Utstillinga vert arrangert i ei lita bygd av det lokale helselaget på dugnad. Eg deltek med arbeidet mitt ‹Resten›, 2013 og stilte ut arbeidet mitt i ein gamal fjøs.
Mål: ca 30 x 30 x 200 cm, varierande lengde alt etter utstillingsstad
Teknikk/materiale: Restar frå anna tekstilet arbeid, lim, kjernetråd.

Vevringutstillinga 2013

Vevringutstilinga 2013

Årleg nordisk utstilling av biletkunst og kunsthandverk arrangert i ei lita bygd på dugnad.