ZUID EN NOORD /NORD OG SØR, DORDRECHT, NEDERLAND

2000 Sirkel og sirkel_detalj_OA_red_5 kopi
Foto: Oddleif Apneseth
2000 Sirkel og sirkel_OA_org_1red kopi
Foto: Oddleif Apneseth

‹Sirkel og sirkel›, 2000, ca 140×173 cm, vegginstallasjon av sirkelformer (15 cm D), tekstiltrykk på bomulllerret, sauna saman i to lag, montert i hempe på stift i vegg.

Utstillinga vart til etter initiativ frå Karen Helga Maurstig i samarbeid med Astrid Vittersø og Aud Hanna Indrebø. Sogn og Fjordane Kunstnarsenter administrerte utstillinga vidare i samarbeid med initiativtakarane. Kunstnarar: Astrid Wittersø, Audgunn Naustdal Holsen, Karen Helga Maurstig, Aud Hanna Indrebø, Svein Thingnes, Jens Hauge, Terje Meidel Skare, Geir Hjetland

ZUID EN NOORD /NORD OG SØR, DORDRECHT, NEDERLAND

Utvekslingsutstilling mellom Sogn og Fjordane Kunstnersenter og Stichting Verenigde Beeldende Kunstenaars Dordrecht, 2-24 .september