‹Tekstilkloss›, i kunstbutikken ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM)

‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x12x4 cm, Ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.
‹Tekstilkloss›, varierande storleik innafor ca 10x12x4 cm, Ullbroderi, korssting på stramei, montert på trekloss.
‹Duo 1›, ca 20x30x20 cm, threadknotting and shaping/upholstered textile form.
‹Duo 1›, ca 20x30x20 cm, threadknotting and shaping/upholstered textile form.
© Audgunn Naustdal Holsen / BONO. Foto: Oddleiv Apneseth.
© Audgunn Naustdal Holsen / BONO. Foto: Oddleiv Apneseth.
‹Rimmane›, mono/tresnitt, 17×20 cm og ‹Småvekst›,tresnitt/teikning, 29×15 cm
‹Rimmane›, mono/tresnitt, 17×20 cm og ‹Småvekst›,tresnitt/teikning, 29×15 cm
Hent fleire

Audgunn Naustdal Holsen

I arbeid med eit verk kjem ideen om korleis eg kan bruke restane i neste, enten som inspirasjon, eller konkret opprydding. Dette er ei av mine mange sider ved arbeidsprosessane. Eg vekslar mellom tekstilkunst, -design og -handverk, og gjev alle lik status. Eg likar å analysere situasjonar og tenkje gjennom forhold mellom teknikk, materiale og situasjon. I utsmykkingsamanheng har eg arbeidd med tekstile element for vegg som har ein lydabsorberande effekt.

Aktuelt
Månad
Aktuelt