‹Figures for comfort›, 2005, ca 25x18x15 cm, wool blanket/wool material, wood wool, wool tassel, embroidery and applications, work process.

‹Figur til trøst›, 2005, ca 25x18x15 cm, ullteppe/ullstoff, treull, ullduskar,broderi og applikasjon, arbeidsprosess

‹Figures for comfort›, 2005, ca 25x18x15 cm, wool blanket/wool material, wood wool, wool tassel, embroidery and applications.

‹Figur til trøst›, 2005, ca 25x18x15 cm, ullteppe/ullstoff, treull, ullduskar,broderi og applikasjon, arbeidsprosess

‹Figures for comfort›, 2005, ca 25x18x15 cm, wool blanket/wool material, wood wool, wool tassel, embroidery and applications.

‹Figur til trøst›, 2005, ca 25x18x15 cm, ullteppe/ullstoff, treull, ullduskar,broderi og applikasjon, arbeidsprosess

‹Figures for comfort›, 2005, ca 25x18x15 cm, wool blanket/wool material, wood wool, wool tassel, embroidery and applications.

‹Figur til trøst›, 2005, ca 25x18x15 cm, ullteppe/ullstoff, treull, ullduskar,broderi og applikasjon.

‹Figures for comfort›, 2005, ca 25x18x15 cm, wool blanket/wool material, wood wool, wool tassel, embroidery and applications, work process.‹Figur til trøst›, 2005, ca 25x18x15 cm, ullteppe/ullstoff, treull, ullduskar,broderi og applikasjon, arbeidsprosess

‹Figur til trøst›, 2005, ca 25x18x15 cm, ullteppe/ullstoff, treull, ullduskar,broderi og applikasjon, arbeidsprosess

Utgangspunktet her er eit ullteppe og assosiasjonane det gjev. Dei fine blomerankane i ullteppet er klypt ut og brukt i eit anna arbeid: «Oppbevaring». Mellomromma mellom kvar blomeranke har eg her sydd saman til figurar. Ein fin aktivitet og eg tenkte på tida før, tida no og sakn. Fleire figurar vart til i same ånd og utan meir meining. Figurane er fylt med treull. Treulla har den eigenskapen at figurane vert meir stabile enn med anna fyll. Figurane er til vaksne som trøst i vår moderne tid.

Del / Share

This post is also available in: English