KUR 12; STING

KUR 12; ‹Sting›, vindaugeinstallasjon, strips og fiskenot

Samarbeidsprosjekt i Kunstnargruppa KUR (Kunst utan rom), 1. juli – 1. september 2014, Sentrum Sør, Førde