KUR 12; STING

Samarbeidsprosjekt i Kunstnargruppa KUR (Kunst utan rom), 1. juli – 1. september 2014, Sentrum Sør, Førde

ARKIV