Dok#1 kunstmarknad 2009

Catalog frontpage
Katalogframside
Audgunn Naustdal Holsen's page in the catalog
Audgunn Naustdal Holsen si side i katalogen
Photo of "Textile Shapes" which was exhibited at the market.
Foto av ‹Tekstilformer› som var med på markedet
Photo of "Textile Shapes" which was exhibited at the market.
Foto av «Tekstilformer» som var med på marknaden.
The market table on Dok#1, 2009.
Marknadsbordet på Dok#1, 2009
The market table on Dok#1, 2009.
Marknadsbordet på Dok#1, 2009.

Dok#1 er ein marknad som vert arrangert i Aalborg by kvar sein sommar / haust. Det er andre året marknaden vert arrangert. I år deltok eg som gjest og som utanlandsk deltakar. Der var deltakara frå Danmark, Sverige, Nederland og Tyskland. For meg var dette fyrste gong eg deltok på marknad og eg var nysgjerrig på denne formidlingsforma; det å stå på stand og selje eigne arbeid.

www.dok1.dk

Katalog

Dok#1 kunstmarknad 2009

Dok#1 er ein marknad som vert arrangert i Aalborg by kvar sein sommar / haust. Det er andre året marknaden vert arrangert.