‹KUNSTsf 2012›

‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting. under arbeidet.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting. under arbeidet.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, detalj.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, detalj.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, detalj.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, detalj.
‹Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, i utstillingsrommet.
Trådknyting›, 2012, ca 40x40x130 cm, trådrestar frå strameibroderi, knyting, i utstillingsrommet.
From the catalog of the exhibition.
Frå utstillingskatalogen.

Dette er ei utstilling som inngjekk i opningsprogrammet for nytt museumsbygg i Sogn og Fjordane. Dette er ei kuratert medlemsutstilling der kuratoren, Solveig Lønmo, har valt ut kunstverk av 52 kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane. Utstillinga tek mål av seg å vere ein statusrapport for samtidskunst i Sogn og Fjordane 2012. Frå mine arbeid valde kuratoren eit verk som er sett saman av ei stor mengde  trådrestar. Kvar tråd er knytt saman med ein knute og trådane «veks»  utover frå ei kjerne «grein for grein». Ein måte å rydde/plassere på. Dette handlar også om bruk og kast og eit ganske psykotisk forhold til dette.
Mål: ca 40x40x130 cm
Materiale: Dei uttrekte trådane frå strameibroderia mine med innslag av ‹print› på tråden, streng som kjerne.

‹Audgunn Naustdal Holsen uttrykker ikke åpent noe bestemt innhold i sitt ‹Trådknyting›, men arbeidets skjøre form og prosessuelle uttrykk kan gi assosiasjoner til former for sorgbearbeiding. Stiv lerretstråd gir Holsen muligheten til å knyte tredimensjonalt, og de mange lenkede trådene kan minne om nettverk av celler, eller tynne strukturer spunnet av en edderkoppkropp. ‹Trådknyting› handler om sin egen meditative prosess, og om å bruke det minste lille som er til overs. Det har noe inderlig og sårt ved seg, og vil kunne møte svært individuelle og personlige tolkninger hos betrakterne.›‹

Utdrag fra katalogteksten «Kunsten og stedet» av Solveig Lønmo

Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM)

‹KUNSTsf 2012›

Dette er ei utstilling som inngjekk i opningsprogrammet for nytt museumsbygg i Sogn og Fjordane som ei kuratert medlemsutstilling.