Øving i å knyte tøyremser til eit prøvegjerde.

KUR 9; Elevprosjekt Vevring skule 2013

Elevar i arbeid
Elevar i arbeid
Elevar i arbeid.
Elevar i arbeid
Litt pause for fotografen.
Litt pause for fotografen.
Fargane.
Fargane.
Øving i å knyte tøyremser til eit prøvegjerde.
Øving i å knyte tøyremser til eit prøvegjerde.

KUR hadde i framkant av Vevringutstillinga 2013 eit kunstprosjekt saman med elevane ved Vevring skule. Aktiviteten varde i ca 3 timar og derette arbeidde elevane vidare med prosjektet fram mot utstillingsopninga.
Tema var «Skyer».

Kunstnarar:
Karen Helga Maurstig
Astrid Wittersø
Inghild Sleire
Merete Hol Tefre
Audgunn Naustdal Holsen.

KUR 9; Elevprosjekt Vevring skule 2013

KUR hadde i framkant av Vevringutstillinga 2013 eit kunstprosjekt saman med elevane ved Vevring skule.