‹MØNSTRING 2021›

Invitasjon, SFKM, motiv detalj av ‹Oppsamling›, foto: Oddleif Apneseth
Invitasjon, SFKM, motiv detalj av ‹Oppsamling›, foto: Oddleif Apneseth
‹Oppsamling›, detalj, ca 35cm x 45 x 30cm, tekstile restar, limt, knytt, hekla mm.
‹OPPSAMLING›, detalj, 2018-2020, Tekstile restar, lim og knutar, hekla element mm, ca 3 x45x30 cm, foto Audgunn.
‹Oppsamling›, ca 35cm x 45 x 30cm, tekstile restar, limt, knytt, hekla mm. I utstillinga ‹Mønstring 2021›, Sogn og Fjordane Kunstmuseum.
‹OPPSAMLING›, 2018-2020, Tekstile restar, lim og knutar, hekla element mm, ca 3 x45x30 cm, foto Audgunn.
‹DANS›, 2020, kjolestoff, streng og brenneslerøter, 4 stk element, a ca 25 x 20 x 15 cm, foto Audgunn
‹DANS›, 2020, kjolestoff, streng og brenneslerøter, 4 stk element, a ca 25 x 20 x 15 cm, foto Audgunn

‹MØNSTRING 2021› er ei medlemsutstilling for dei to kunstnarorganisasjonane i Sogn og Fjordane: Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) og Norske Kunsthandverkarar Vest-Norge, avdeling Sogn og Fjordane (NKVN). Til saman har 35 kunstnarar meldt seg på utstillinga i 2021. Av det innsende materialet har kurator sett saman utstillinga som viser eit tidsbilete på kunstscena i regionen no.
Utstillinga varer frå 13.mars 2021 til 25.april 2021.
KURATOR: Eirin Malund Svendsen

Om utstillinga

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

‹MØNSTRING 2021›

Medlemsutstilling for biletkunst og kunsthandverk i Sogn og Fjordane distrikt 13. mars - 25. april 2021