Rosa variosa 2017

Klar til montering… 2017, tekstil med trepinner…
Klar til montering… 2017, tekstil med trepinner…
ROSA VARIOSA 2017
Klar for utstillinga ‹Det store mjuke øyeblikk på Finnskogen› 2017, 40x40x70 cm, tekstil, trepinner, saum mm.
Klar for utstillinga ‹Det store mjuke øyeblikk på Finnskogen› 2017, 40x40x70 cm, tekstil, trepinner, saum mm.
‹Rosa variosa› montert på vegg.
‹Rosa variosa› montert på vegg.


Rosa variosa 2017

Del av prosjektet ‹running stick› / ‹oppspilt› der tekstilvert stiva opp med trespiler...