Rosa variety 2017

Klar til montering… 2017, tekstil med trepinner…
Ready to be monted... 2017, textile fabric, wooden stick...
ROSA VARIOSA 2017
Klar for utstillinga ‹Det store mjuke øyeblikk på Finnskogen› 2017, 40x40x70 cm, tekstil, trepinner, saum mm.
Ready for the exhibition ‹Det store mjuke øyeblikk på Finnskogen› 2017, 40x40x70 cm, textile fabric, wooden stick, seam mm
‹Rosa variosa› montert på vegg.
‹Rosa variety› monted on a wall.

 

Rosa variety 2017

Part of the project / where the textile is pinned up with wooden sticks ...