‹Triennale-06›, 2006

The web front page presentation for the exhibition.
Framside på nettside for utstillinga.
From the digital catalog of the exhibition
Frå den nettbaserte katalogen for utstillinga.
Figures for comfort
‹Figur til trøst›, 2005, ca 25x18x15 cm, ullteppe/ullstoff, treull, ullduskar, broderi og applikasjon, arbeidsprosess

Norske Kunsthåndverkere har sidan 1975 hatt årlege juryerte utstillingar av norsk kunsthandverk. I 2012 blei det innført eit nytt materialbasert konsept, kalla Triennale, der berre eit fagområde vert presentert kvart år. Dette året er det tekstil som materiale som er i fokus. Utstillinga er juryert i to omgangar av fire kunsthandverkarar og to inviterte jurymedlemar.

‹Figur til trøst›, som er med på denne utstillinga, er blitt til i en prosess der blomsterrankane (mønsteret) i eit ullteppe vart klypt ut… Rommet mellom blomsterrankane vart sydd saman og eg prøvde å forme dei til «gode og milde figurar». Så vart det fleire figurar til trøst i vår moderne tid – utan meir djupare meining…

‹Triennale-06›, 2006

‹Figur til trøst› er eit arbeid der eg har brukt restar frå eit anna arbeid og sydd dette saman til figurar. -til trøst i vår moderne tid...