‹Red Fence›, 2018

Raudt gjerde›, detalj, ca 85x70x60 cm (utrulla lengde ca 6 m), tekstilmateriale med innfelt streng, gjerdebindingsteknikk, montert i utstillingslokalet i Sogn og Fjordane Kunstmuseum.
‹Red fence›, 2018, about 85x70x60 cm (unrolled length about 6 m), textile material embedded string, fence bonding technique. In my studio.
‹Raudt gjerde›, detalj, ca 85x70x60 cm (utrulla lengde ca 6 m), tekstilmateriale med innfelt streng, gjerdebindingsteknikk.
‹Red fence›, 2018, about 85x70x60 cm (unrolled length about 6 m), textile material embedded string, fence bonding technique. In my studio.
‹Raudt gjerde›, detalj, ca 85x70x60 cm (utrulla lengde ca 6 m), tekstilmateriale med innfelt streng, gjerdebindingsteknikk.
‹Red fence›, 2018, about 85x70x60 cm (unrolled length about 6 m), textile material embedded string, fence bonding technique. In my studio.
Raudt gjerde›, detalj, ca 85x70x60 cm (utrulla lengde ca 6 m), tekstilmateriale med innfelt streng, gjerdebindingsteknikk.
‹Red fence›, 2018, about 85x70x60 cm (unrolled length about 6 m), textile material embedded string, fence bonding technique. In my studio.
Raudt gjerde›, detalj, ca 85x70x60 cm (utrulla lengde ca 6 m), tekstilmateriale med innfelt streng, gjerdebindingsteknikk, montert i utstillingslokalet i Sogn og Fjordane Kunstmuseum.
‹Red fence›, 2018, detail, about 85x70x60 cm (unrolled length about 6 m), textile material embedded string, fence bonding technique. In the eksibition hall.
Raudt gjerde›, detalj, ca 85x70x60 cm (utrulla lengde ca 6 m), tekstilmateriale med innfelt streng, gjerdebindingsteknikk, montert i arbeidslokalet mitt.
‹Red fence›, 2018, about 85x70x60 cm (unrolled length about 6 m), textile material embedded string, fence bonding technique. In my studio.

Dette er eit gjerde; eit parkert gjerde.Det er mjuka opp med tekstil og det løyser seg opp i eine enden. Eit gjerdestenger inne eller stenger ute og er eit middel for å skilje folk, dyr,folkegrupper, land og mellom mitt og ditt. Eg tenkjer klart at vi må dele påverdas resursar. Korleis er spørsmålet vi må stille oss. Mitt gjerde liggerubrukt og symboliserer for meg openheit og toleranse.

‹Red Fence›, 2018

Dette er eit gjerde; eit parkert gjerde.Det er mjuka opp med tekstil og det løyser seg opp i eine…