Montering av ‹Dialog 2› 2024, ei nymontering av ‹Dialog› frå Vevringutstillinga 2009.

2024_skaparhuset_dialog2_240x117cm_veggputer

Eg vandrar vidare i Førde, denne gongen til ‹randsona› av sentrum. Plassen ligg ytst på Øyrane (Øyrane 12), og er inngangshallen til ‹Skaparhuset›, Førde Tekniske Fagskule/Campus Verftet og Sunnfjordparken/Verftet pub. Ope i opningstidene til leigetakarar i bygget.

Her er det ein oransje vegg som eg ikke trudde eg skulle kunne bruke, men etter kvart vart eg fortruleg med denne ganske røffe veggen i eit  inngangsparti med tidvis stor ‹trafikk› av folk i alle aldrar. I ein kasse fann eg fram verket ‹Dialog› som eg no såg kunne ha aktuelle kvalitetar i nett dette miljøet.  Slik vart det til at den oransje veggen og desse ‹veggputene› enda opp i eit godt samspel; – like ‹ufine› begge to…

Takk for praktisk og fagleg hjelp:
Grete Huus, utd.kunstkurator v/KHiB (no KMD).

Takk også til Atle!

Litt meir bilete frå monteringsprosessen

Nymontering av ‹Mine striper› og tilhøyrande prøvetrykk (i omdanna form), 1993 -2024

2024_altmitt_altiførde_IMG_6479 kopi

Første mars vart den andre punktpresentasjonen montert i ein monter i handelshuset Alti Førde som del av prosjektet ‹Alt mitt2024. Å presentere arbeida mine i eit handelshus er ein måte å blande kulturar på. Også i biletmaterialet der reflekser frå omgjevnadane inngår og forklarar situasjonen. ‹Mine striper› var første gang vist på separatutstillinga mi i Kunstnerforbundet i 1993.

‹ALT MITT› er eit kunstprosjekt med tilbakeskodande blikk på utvalde verk eg har skapt som tekstilkunstnar frå ca 1990 og fram til i dag. Dei vil dukke opp som fysiske punktpresentasjonar i ulike miljø og på ulike stadar i Førde i løpet av 2024 og/eller som digitale presentasjonar via heimesida mi. Fysiske monteringar i Førde vil stå 14 dagar til 1 månad. 

Takk for praktisk og fagleg hjelp:
Grete Huus, utd.kunstkurator v/KHiB (no KMD).

Takk også til Atle!

Sjå meir

Remontering av ‹Tre kjolar og ei gardin› frå 2005

DSC_6380 kopi

Remounting of ‹Three dresses and a curtain› from 2005 at the second-hand shop ‹Poden og Boden› in the new Elvekanten building in the centre of Førde. This is included in the project ‹ALL MINE›. 

Read more

Artist grant from Vestland County Municipality 2023

2023_destruksjon_tvinning_omdanning_IMG

I have been awarded an artist grant for 2023 from Vestland County Municipality. I thank politicians, bureaucrats and artists’ organizations for creating a grant  for visual arts that artists can apply for. Artist grants should give creative and practicing artists the opportunity to develop their artistic expressions or experiment with new expressions through, for example, a period of deepening and/or professional replenishment. The scholarship will give attention to the selected artists. There were 72 applicants within visual arts and 10 were awarded.

Vestland fylke, press

Members’ exhibition 2023, Sunnfjord Kunstlag

‹Alle blyantane mine›, 2023, blyantteikning...
‹Alle blyantane mine›, 2023, blyantteikning…

‹All my pencils 1› and ‹All my pencils 2› have been part of the member exhibition of Sunnfjord Kunstlag and which has been organized in Førdehuset, Sunnfjord municipality from 18 November to 3 December 2023. These are the first two pieces with my pencils that I could find in my house. This is part of a project that has the working title: ‹ All Mine›

see more

Hent fleire

Audgunn Naustdal Holsen

I arbeid med eit verk kjem ideen om korleis eg kan bruke restane i neste, enten som inspirasjon, eller konkret opprydding. Dette er ei av mine mange sider ved arbeidsprosessane.
Eg vekslar mellom tekstilkunst, -design og -handverk, og gjev alle lik status. Eg likar å analysere situasjonar og tenkje gjennom forhold mellom teknikk, materiale og situasjon.
I utsmykkingsamanheng har eg arbeidd med tekstile element for vegg som har ein lydabsorberande effekt.

I arbeid med eit verk kjem ideen om korleis eg kan bruke restane i neste, enten som inspirasjon, eller konkret opprydding. Dette er ei av mine mange sider ved arbeidsprosessane.
Eg vekslar mellom tekstilkunst, -design og -handverk, og gjev alle lik status. Eg likar å analysere situasjonar og tenkje gjennom forhold mellom teknikk, materiale og situasjon.
I utsmykkingsamanheng har eg arbeidd med tekstile element for vegg som har ein lydabsorberande effekt.