Kunstnarstipend frå Vestland Fylkeskommune 2023

2023_destruksjon_tvinning_omdanning_IMG
‹Omdanning›, prosessbilete, 2023

Eg er tildelt kunstnarstipend for 2023 frå Vestland fylkeskommune. Eg takkar politikarar, byråkratar og kunstnarorganisasjonar for at det er oppretta ei stipendordning for visuell kunst som kunstnarar kan søkje på.  Kunstnarstipend skal gje skapande og utøvande kunstnarar høve til å utvikle sine kunstnarlege utrykk eller eksperimentere med nye uttrykk gjennom til dømes ein periode med fordjuping og/eller fagleg påfyll. Stipenda skal gje merksemd til dei utvald kunstnarskapa. Det var 72 søkjarar innan visuell kunst og 10 som fekk tildeling.

Vestland fylke

ARKIV