Medlemsutstillinga 2020, Sunnfjord Kunstlag

‹ Småvekst› 2020, 25x15 cm, tresnitt/teikning
‹Småvekst› 2020, 25x15 cm, tresnitt/teikning.

Medlemsutstillingane i Sunnfjord Kunstlag er ei årleg utstilling for medlemmer i kunstlaget. Det er fri innsending med avgrensingar i antal verk i ulike katagoriar. Utstillinga er vanlegvis i utstillingssalen, Førdehuset, Sunnfjord kommune.

ARKIV