KUR 12; Kleshengarar på villspor

Samarbeidsprosjekt i Kunstnargruppa KUR (Kunst utan rom), 31. may – 1. juli 2014, Sentrum Sør, Førde

ARKIV