MØNSTRING 2021, SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM

© Audgunn Naustdal Holsen / BONO. Foto: Oddleiv Apneseth.
© Audgunn Naustdal Holsen / BONO. Foto: Oddleiv Apneseth.

MØNSTRING er ei medlemsutstilling for dei to kunstnarorganisasjonane i Sogn og Fjordane: Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) og Norske Kunsthandverkarar Vest-Norge, avdeling Sogn og Fjordane (NKVN). Til saman har 35 kunstnarar meldt seg på utstillinga i 2021. Av det innsende materialet har kurator sett saman utstillinga som viser eit tidsbilete på kunstscena i regionen no.
Utstillinga varer frå 13.mars 2021 til 25.april 2021.

KURATOR: Eirin Malund Svendsen

 

Eg deltek med to verk; ‹DANS› og ‹OPPSAMLING›

‹DANS›, 2020, kjolestoff, streng og brenneslerøter, 4 stk element, a ca 25 x 20 x 15 cm, foto Audgunn

 

‹OPPSAMLING›, 2018-2020, Tekstile restar, lim og knutar, hekla element mm, ca 3 x45x30 cm, foto Audgunn.

ARKIV