MØNSTRING 2021, SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM

MØNSTRING er ei medlemsutstilling for dei to kunstnarorganisasjonane i Sogn og Fjordane: Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) og Norske Kunsthandverkarar Vest-Norge, avdeling Sogn og Fjordane (NKVN). Til saman har 35 kunstnarar meldt seg på utstillinga i 2021. Av det innsende materialet har kurator sett saman utstillinga som viser eit tidsbilete på kunstscena i regionen no.
Utstillinga varer frå 13.mars 2021 til 25.april 2021. Eg deltek med to verk; ‹DANS› og ‹OPPSAMLING›. KURATOR: Eirin Malund Svendsen

 

ARKIV