Medlemsutstilling 2017, Sunnfjord Kunstlag

‹Mose› 2014, 15×21 cm og ‹Strå› 2012, 18×20 cm, blyantteikning

Sunnfjord Kunstlag si årlege medlemsutstilling i Utstillingssalen, Førdehuset frå torsdag 30. november til 10. desember 2017.
Dette er den eine gongen i året alle medlemene i kunstlaget vert inviterte til å stille ut saman, og får syne fram arbeida sine for eit publikum. Her møtast både amatørar og dei profesjonelle kunstnarane i kunstlaget.
Utstillinga er open kvardagar kl. 18.00 – 20.00, laurdagar kl. 14.00 – 16.00, sundagar kl. 16.00 – 20.00.

ARKIV