Dokumentasjon av 5-årsprosjektet ‹Kunst utan Rom› (KUR)

Eit 5-årige kunstprosjekt er avslutta med eit dokumentasjonshefte… Frå 2011 – 2016 har KUR gjennomført 15 kortvarige hendingar i Førde og omegn.
Heftet inneheld biletmateriale og skildring frå alle prosjekta og ein tekst av Grete Huus.
Brosjyra er forma og produsert av Rein Design, Førde.
Heftet vert delt ut gratis og kan plukkast frå skranken i Sogn og Fjordane Kunstmuseum og biblioteket i Førdehuset.
Kunstnarar som har vore med er Astrid Wittersø, Merete Hol Tefre, Inghild Sleire, Karen Helga Maurstig og Audgunn Naustdal Holsen

ARKIV