Medlemsutstillinga 2021, Sunnfjord Kunstlag

‹Duo 1›, ca 20x30x20 cm, threadknotting and shaping/upholstered textile form.
‹Duo 1›, ca 20x30x20 cm, threadknotting and shaping/upholstered textile form.

Medlemsutstillingane i Sunnfjord Kunstlag er ei årleg utstilling for medlemmer i kunstlaget. Det er fri innsending med avgrensingar i antal verk i ulike katagoriar. Utstillinga er vanlegvis i utstillingssalen, Førdehuset, Sunnfjord kommune.

ARKIV