Member Exhibition 2020, Sunnfjord kunstlag

‹Small growth› 2020, 25x15 cm, woodprinting/drawing.
‹Small growth› 2020, 25x15 cm, woodprinting/drawing.

Medlemsutstillingane i Sunnfjord Kunstlag er ei årleg utstilling for medlemmer i kunstlaget. Det er fri innsending med avgrensingar i antal verk i ulike katagoriar. Utstillinga er vanlegvis i utstillingssalen, Førdehuset, Sunnfjord kommune.

ARKIV